Linux Komutları - 2

Terminal'den Disk Komutları

Linux Komutları - 2

Terminal'den Disk Komutları 🐧

Linux işletim sistemi, komut satırı tabanlı bir yapıya sahiptir ve kullanıcılarına bir dizi temel komut sunar. Bu komutlar, dosya yönetimi, sistem izleme, ağ bağlantıları ve daha birçok görev için kullanılır. Linux kullanıcıları, bu temel komutları öğrenerek işletim sistemi üzerinde daha yetkin hale gelebilirler. Temel Linux komutları, kullanıcıların dosyalarını yönetmelerine, sistemlerini izlemelerine ve çeşitli görevleri gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu komutlar, Linux'un gücünü ve esnekliğini daha iyi anlamak ve kullanmak isteyen herkes için önemlidir.

df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 379M 11M 368M 3% /run
/dev/mmcblk1p1 15G 6.7G 7.3G 48% /
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run
/locktmpfs 1.9G 20K 1.9G 1% /
tmp/dev/sda 110G 14G 91G 14% /mnt/ssd
/dev/zram1 49M 31M 15M 69% /var/log
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0

lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111.8G 0 disk /mnt/ssd
mmcblk1 179:0 0 14.6G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:1 0 14.6G 0 part /
mmcblk1boot0 179:32 0 4M 1 disk
mmcblk1boot1 179:64 0 4M 1 disk
zram0 252:0 0 1.8G 0 disk [SWAP]
zram1 252:1 0 50M 0 disk /var/log

du -sh * | sort -h

14G  ssd