Linux Komutları - 3

Terminal'den Disk Komutları

Linux Komutları - 3

Dizin/Klasör Listele ve Boyutuna Bak 🐧

Linux işletim sistemi, disk yönetimi konusunda oldukça güçlüdür ve kullanıcılarına geniş bir dizi disk komutu sunar. Bu komutlar, disklerinizi oluşturmak, biçimlendirmek, yönetmek ve izlemek için kullanabileceğiniz önemli araçlardır. Linux disk komutları, dosya sistemi kontrolü, disk alanı kullanımını izleme ve veri kurtarma gibi çeşitli görevler için kullanılır. Disk komutlarını kullanarak, Linux kullanıcıları verilerini daha iyi koruyabilir ve sistemlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler.

du -sh * | sort -h

Diskleri Listele

lsblk

Disk Silme - Bölme - Yeniden Oluşturma

Diski biçimlendir:

fdisk /dev/YOUR_DISK

yeni bir bölüm oluşturmak için ard arda, p, 1, Enter, Enter, ve w .


Biçimlendirme için:

mkfs.ext4 /dev/YOUR_DISK1

Disk Bağla

Dizini oluşturarak başlayalım:

mkdir /mnt/hdd

Ardından diski manuel olarak monte edebiliriz:

mount /dev/YOUR_DISK1 /mnt/hdd

Verileri taşımak istersek klasörlerden birine /mnt/hdd klasörü bağlayın

Burada /home/yunohost.app' teki uygulamaların büyük verilerini ve sabit diskinizdeki postaları taşımak istediğinizi düşüneceğiz.

Diskte alt klasörler oluşturma

Başlangıç olarak, sabit sürücüde bir klasör oluşturuyoruz

mkdir -p /mnt/hdd/home/yunohost.app
mkdir -p /mnt/hdd/var/mail

Mount Noktalarının Oluşturulması

Ardından, orijinal klasörü yeniden adlandıracağız ve boş bir isimsiz klasör oluşturacağız.

mv /home/yunohost.app /home/yunohost.app.bkp
mkdir /home/yunohost.app
mv /var/mail /var/mail.bkp
mkdir /var/mail

Daha sonra, sabit sürücümüzdeki klasörü ağaçtaki yeni boş konuma bağlamak için mount --bind komutunu kullanabiliriz.

mount --bind /mnt/sdd/home/yunohost.app /home/yunohost.app
mount --bind /mnt/sdd/var/mail /var/mail

Verilerin Kopyalanması

Ardından, tüm klasör ve dosya özelliklerini koruyarak verileri kopyalıyoruz. Bu işlem biraz zaman alabilir, başka bir terminalle, montaj noktasıyla ilişkili ağırlığı gözlemleyerek evrimi kontrol edebilirsiniz.df -h

cp -a /home/yunohost.app.bkp/. /home/yunohost.app/
cp -a /var/mail.bkp/. /var/mail/

Bu yapıldıktan sonra, içeriğin orada olduğunu ls ile kontrol edin:

ls -la /home/yunohost.app/
ls -la /var/mail/

Önyüklemede Otomatik Olarak Monte Edin

Başlangıç olarak, diskimizin UUID'sini (evrensel tanımlayıcı) şu şekilde bulalım:

blkid | grep "/dev/YOUR_DISK1:"
# Returns something like :
# /dev/sda1:UUID="cea0b7ae-2fbc-4f01-8884-3cb5884c8bb7" TYPE="ext4" PARTUUID="34e4b02c-02"

/etc/fstab dosyasına önyükleme sırasında disklerin bağlanmasını işleyen bir satır ekleyelim. Bu yüzden dosyayı nano ile açıyoruz:

nano /etc/fstab

Ardından dosyanın sonuna şu satırları ekleyin:

UUID="cea0b7ae-2fbc-4f01-8884-3cb5884c8bb7" /mnt/hdd ext4 defaults,nofail 0 0
/mnt/hdd/home/yunohost.app /home/yunohost.app none defaults,bind 0 0
/mnt/hdd/var/mail /var/mail none defaults,bind 0 0

(bu satır önceki bilgi ve seçimlere göre uyarlanmalıdır)

Use Ctrl+X then y to save.

Daha sonra diskin ve alt klasörlerin otomatik olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.


Eski verileri Temizle

rm -Rf /home/yunohost.app.bkp rm -Rf /var/mail.bkp